top of page

תקנון תמר שילון,
הצטרפות למועדון לקוחות וקבלת דיוורים

 1. במילוי פרטיי אצלכם, במתן פרטיי ו/או בביצוע הזמנה ממכם, אני מאשרת בזה את הסכמתי לקבל מכם כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר הנוגע למוצריכם ושירותיכם ובכלל זה לקבלת דברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון נייד, והכל על פי העדפותיי וכפי שיונהג מעת לעת על ידיכם. יובהר כי אין לי, ולא תהיה לי כל טענה כנגדכם וכנגד מי מטעמכם בגין קבלת חומר פרסומי, דיוורים ופניות מכל סיבה שהיא, כולל בגין חוק התקשורת ובגין כל חקיקה ותקנה אחרת. ידוע לי כי אוכל להסיר פרטי מאצלכם ללא כל מניעה, וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או הודעת ווטסאפ לשירות הלקוחות שלכם וקבלת אישור ממכם על הסרת פרטיי. במידה ולא התקבל אישור על כך במייל או בהודעה, או במידה והדיוורים ימשיכו, ניתן להתקשר טלפונית וההסרה תבוצע באופן ידנית, בו במקום. 

 2. לשון נקבה, כמוה כלשון זכר, ונכתבה לשם הנוחות בלבד.

 3. כל מבקרת באתר ובחשבון האינסטגרם, וכן כל המשתמשת בשוקולדים, מאפים והמוצרים השונים המוצעים על ידכם לידכם לרכישה, אם בצורה מקוונת ואם בצורה פיזית, בין אם בתשלום ובין אם צרכה אותם אצל לקוח אחר, מודעת לתנאים אלה ומסכימה להם.

 4. הובהר לי כי המוצרים הנמכרים על ידכם נמכרים על ידכם "אז-איז" as-is, ללא התחייבות או מצג בדבר התאמתם לדיאטה כלשהי או ללקוח ספציפי, הטוויה רפואית או התחייבות לתוצאות כלשהן. אני מודעת לכך כי תוצאות של ירידה במשקל שהתקבלו אצל לקוחה מסוימת לא תחייבנה קבלת אותן תוצאות אצל לקוחה אחרת, שכן השימוש המיטבי במוצרים כרוך בדיאטה מאוזנת ולא תחליף לסלט ופעילות ספורטיבית. בפרט, אני מצהירה ומתחייבת כי לא תהיה לי כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדכם בכל הנוגע להצגת המוצרים, ערכם התזונתי והתאמתם הספציפית.

 5. הובהר לי כי ישנן דיאטניות מוסמכות ומעולות (ואם תרצו ניתן לפנות לשירות הלקוחות לקבלת המלצות) שיכולות ללוות אותנו בתהליך ירידה במשקל, אולם השימוש במוצריכם אינו מהווה תחליף לייעוץ וליווי של יועצת תזונה, וכן אינכם יכולים לקחת אחריות על תכניות הרזיה ספציפיות או על יעוץ תזונתי כלשהו.

 6. אני מאשרת באופן מוחלט כי הנני כשירה משפטית ורשאית לבצע פעולות משפטיות, אינני קטינה מתחת לגיל 18. 

 7. הובהר לי כי מלאי המוצרים אצלכם הינו מוגבל, וכי אתם רשאים לספק או לא לספק מוצרים, לשנות את ליין המוצרים שתמכרו והרכבם התזונתי, והכל לפי שיקול דעתכם ולפי ביקוש הלקוחות, ובלבד שלא יסופקו מוצרים אחרים מאלה שהוזמנו ללא אישורי מראש. בחלק מהמוצרים עשויים להופיע מהדורות מוגבלות או תתי-מהדורות לפי מאפיינים שונים.

 8. במידה ולא תוכלו לספק את ההזמנה שלי כפי שבוצעה, סוכם כי תפנו אלי עם הצעות חלופיות ככל ואלה יתאפשרו.

 9. הובהר לי כי אתם בית עסק עצמאי וקטן, והנכם נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים שבידיכם, אולם לא יכולים למנוע באופן מוחלט שימוש לא חוקי ו/או פריצה ברשת ו/או אירועי סייבר, ולכן לא תהיו אחראים לאירועים שכאלה, כשלי רשת וכיו'ב.

 10. ידוע לי כי תמונות המוצרים, הסטטוסים ההומוריסטיים, שיתופים של לקוחות, תיאור נועדו להמחשה בלבד.

 11. מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים. מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין, אך אינם כוללים דמי משלוח. הזמנת המינימום באתר הינו 200 ₪, אלא אם נקבע וסוכם אחרת.

 12. הובהר לי כי תהיו רשאים להציע, לשנות, להעניק ו/או להפסיק מבצעים, הנחות והטבות, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת או קבלת אישור כלשהו.

 13. הוסבר לי במפורט דרכי צבירת הנקודות באתר ומימושם, וכן ההגבלה על שימושם. ניתן להצטרף למועדון במסגרת רכישה וההצטרפות הינה ללא עלות.

  1. צבירת נקודות:-

 

 1. יום הולדת – 500 נקודות (מותנה במילוי תאריך יומולדת באפליקציית המועדון וותק של חודש לפחות במועדון).

 2. רכישת מוצרים, בין אם בש"ח ובין אם בנקודות –5 נקודות עבור 1 ₪ (כולל מע"מ, לא כולל דמי משלוח).

 3. פולואו באינסטגרם – 1000 נקודות.

 4. מימוש נקודות:-

ניתן לממש נקודות בכל רכישת מוצרים. כל 100 נקודות מזכה ב-1 ₪ הנחה.

סך הנקודות ניתן למימוש למשך 12 חודשים, לאחר 12 חודשים ללא מימוש סך הנקודות מתאפס.

 1. ידוע לי כי יתכנו טעויות אנוש בתיאור המוצר, מחירו, מאפייניו (מראה, ערך קלורי, טעם, גודל), תזמון המשלוח, או בהרכבת המשלוח. על אף כי הנני בטוחה ומאמינה כי תעשו כל שביכולתכם למנוע טעויות שאלה, הנני מנועה מלהעלות כל טענה על נזקים ישירים או עקיפים ואבקש כי תפעלו לפתרון הבעיה – ככל ותהיה כזו - אם במתן זיכוי על חוסר או טעות במשלוח, או בהגעה לפתרון מוסכם אחר. בכל מקרה, ביטול העסקה יהא הסעד המקסימלי העומד לרשותי, ככל ויידרש מכח הנסיבות, ואני מאשרת כי לא אבקש פיצוי מעבר לכך.

 2. הנני מאשרת כי המידע על הזמנותיי ופניותיי ישמר ב-CRM  שלכם לשיפור השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המותאמים אישית, לרבות באתר ובאינסטגרם.

 3. הוסכם כי שמכם הטוב חשוב לכם, וכי שביעות הרצון של לקוחותיכן היא מעל הכל, ולכן כל מקרה של טעות, מחלוקת, מחדל כלשהו תובא באופן מיידי לטיפול אישי של בעלת החברה, המתחייבת בזה לעשות מיטב יכולתה לפעול באופן מיידי לפתור את הנושא. במידה והנושא לא יבוא על פתרונו המיידי כאמור, הצדדים מסכימים בזה באופן בלתי חוזר כי הפורום הראוי לפתרון כל מחלוקת באופן מכבד, ראוי, חסוי ועל פי כללי המוסד הינו המוסד לבוררות ופתרון סכסוכים בתל אביב, על ידי בורר יחיד, שייתן החלטה מנומקת ומחייבת בתוך 30 ימים לפי הדינים החלים בישראל.

 4. ידוע לי כי תהיו רשאים לשנות את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתכם, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות ורכישות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי. הנוסח האחרון כפי שמופיע באתר הינו הנוסח המחייב. באחריותי לשוב ולבדוק את הוראות התקנון, בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

 5. הובהר לי כי אם איני מסכימה לתנאי מתנאים אלה, הנני מתבקשת להמנע מעשיית כל שימוש בו, ואני מנועה מלהעלות כל טענה כלשהי כנגד אחד מתנאיו. במידה ועלה לי ספק כלשהו בהבנת אחד התנאים, הוצע לי לפנות אליכם בכל עת כדי לקבל הסבר. 


 

עודכן ביום 24.7.2021

bottom of page